Šta piše u nacrtu zakona koji je Vučić predao Dodiku? – Ćirilica obavezna svuda, od fakulteta do računa i potvrda, propisane i kazne

Glavne odredbe zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čiji je nacrt predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer u Beogradu uručio članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, imaju za “ključni cilj da se njeguje, očuva i promoviše ćiriličko pismo kao uporište nacionalnog identiteta. Posebni akcenat stavljen je na pospješivanje njene šire upotrebe u javnom životu, s obzirom na historijski, kulturni i identitetski značaj”, prenosi Oslobođenje.

Prema nacrtu zakona u koji su “Novosti” imale uvid, svi državni i lokalni organi u Srbiji i Republici Srpskoj, javna preduzeća, škole i fakulteti, kao i privredna društva sa većinski javnim kapitalom i udruženja koja djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou ubuduće će u svom radu biti obavezni da upotrebljavaju srpski jezik i ćiriličko pismo.

Na to će biti obavezne i javne medijske ustanove RTS i RTV. Obavezna upotreba srpskog jezika i ćirilice, kao matičnog pisma, po nacrtu zakona, obuhvata i pravni promet i uključuje i ispisivanje naziva, sjedišta, djelatnosti, naziva robe i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, faktura, računa i potvrda. Također, kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinasiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logo ispisan na ćirilici.

Osim što proširuje krug organa i institucija koji će biti u obavezi da koriste ćirilicu – i to na sve one koji posluju ili obavljaju djelatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala – nacrt zakona predviđa i paket stimulativnih mjera za privatni sektor. To se prije svega odnosi na privredne subjekte i sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, za koje se posebnim propisima mogu ustanoviti poreske i druge administrativne olakšice koji u obavljanju svoje delatnosti odluče da koriste ćiriličko pismo, što uključuje i korišćenje ćiriličkog pisma u elektronskim medijima i prilikom izdavanja štampanih javnih glasila.

Vučić je nakon sastanka sa Dodikom naveo da su se saglasili da je saradnja između Srbije i RS izuzetna na svim nivoima i “da srpski narod ne sme i ne može sebi da dozvoli bilo kakve sukobe i povratak u prošla vremena”.

Za nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti srpskog jezika i ćirilice biće zaduženo Ministarstvo kulture. Predviđene su i kazne za kršenje ovog akta, koje iznose od 15.000 do pola miliona dinara. Nacrt zakona predviđa i osnivanje Savjeta za srpski jezik, čiji će zadatak biti da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mjera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma, kao matičnog.

Savjet će davati i preporuke, predloge i stručna mišljenja radi unapređenja tog stanja. Biće obrazovan na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove kulture, posebnim aktom Vlade, kojim se biti i tačno utvrđeni i njegovi zadaci i sastav.