Državni stručnjak za nekretnine Muharem Cero rekao je za N1 da su najave u vezi s izgradnjom tri hidroelektrane na Drini u sklopu zajedničkog ulaganja bh. entiteta Republike Srpske i Republike Srbije pokušaj uzurpiranja energetskog suvereniteta Bosne i Hercegovine. Izjavio je da dužnosnici RS zavaravaju Srbiju i da će se Srbija povući iz ovog projekta.

Govoreći o apelaciji koju su Ustavnom sudu BiH uputila 24 poslanika Parlamenta BiH, tražeći osporavanje izdate koncesije ovom preduzeća, kazao je kako iza nje stoje samo poslanici probosanskog bloka i SDA, ali ne i HDZ-a.

„Ovo je dovoljan pokazatelj HDZ-ove političke predanosti samom apelu, kao i funkcioniranja strateškog partnerstva između SNSD-a i HDZ-a, i njegovog pokušaja da zadrži dnevni red o etno-regionalnoj podjeli u BiH u smislu stvaranja prostora za treću stranu”, rekao je Cero za Newsroom.

Pretpostavlja da se apelant pozvao na odluke Ustavnog suda BiH, kojima je država BiH upravljala prema Dejtonskom ustavu, proglašavajući poljoprivredno zemljište javnim vlasništvom prema Ustavu, i kako je rekao, proglašavajući ništavim zakon u kojem je RS oduzela državnu imovinu.

“Analogija te presude upućuje da će i ovaj predmet prepoznati u odluci suda javna dobra kao isključivog titualara državu BiH, odnosno obavezu državnih nivoa, a ne poddržavnih nivoa, da regulira pitanje upravljanja državnom imovinom”, rekao je Cero.

Istaknuo je da je RS “de facto promijenila ustavni karakter BiH, a cijela situacija u kojoj živimo osporava koncept ustavne države” zakonom “kojim je oduzeta državna imovina na teritoriju RS-a”, odnosno “proglašenjem imovine RS-a”.

“Tvrde da je RS Dejtonom donijela svoj suverenitet u BiH. Proglašena je neustavnom, ali koncept je toliko tvrdoglav da će i dalje stvarati probleme u javnoj i ustavnoj sferi”, rekao je.

Izjavio je da se hidroelektrane ne mogu graditi na ovaj način pomoću posebnih paralelnih odnosa, jer su ograničene Dejtonskim ustavom.

“Ovo je pokušaj RS-a da uzurpira dio suvereniteta BiH, energetskog suvereniteta BiH u korist treće strane. Bez pravnog vlasnika ne može se pravno održati bez temelja.

Zajedničko ulaganje za izgradnju tri hidroelektrane na Drini je sve ono što oni proizvode. “Dizajniran je za izgradnju objekata koji bi električnu energiju prodavali trećim stranama, a ne za potrebe RS-a ili Srbije. Jasno je da je ovo još jedan pokušaj uzurpiranja suvereniteta države i dokazivanja nepostojeće suverenosti entiteta.”

Rekao je da institucije RS-a još uvijek pokušavaju osporiti provedbu presuda Ustavnog suda neobjavljujući ih u službenim novinama RS-a, ali su konačne.