Dana 30. decembra 2020. godine sud u Bosni i Hercegovini potvrdio je optužnicu u predmetu Fadil Novalić i drugie koja optužuje Fahrudina Solaka, Fikreta Hodžića, pravno lice F. H. Srebrena Malina i Jelku Miličević.

Prema tački 1. optužnice, optuženi Fadil Novalić tereti se za kazneno djelo udruge radi počinjenja kaznenog djela u vezi sa zlouporabom položaja ili ovlasti, primanjem nagrada ili drugih povlastica za trgovinu uticajem, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili dokumenata, krivotvorenje službenih dokumenata.

Slično tome, Fahrudin Solak, suspendirani direktor Federalnog ureda za civilnu zaštitu, tereti se, prema tački 1. za zavjeru radi počinjenja kaznenih djela, zlouporabe položaja ovlasti, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga ili dokumenata.

Prema tački 1. Fikret Hodžić optužen je za kaznena djela udruživanja radi počinjenja kaznenih djela povezanih sa zlouporabom položaja ili ovlasti, pribavljanjem nagrade ili drugog oblika prednosti za trgovinu utjecajem, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili dokumenata, krivotvorenje službenih isprava, kršenje obveze vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te njihovo krivotvorenje ili uništavanje.

Prema tački 1. optužnice, FH Srebrena malina, pravna osoba sa sjedištem u Srebrenici, u vlasništvu Fikreta Hodžića, optužena je za udruživanje radi počinjenja kaznenih djela povezanih s kaznenim djelima zlouporabe položaja i ovlasti, službenog položaja, prihvaćanja nagrada ili drugih koristi od trgovine utjecajem, pranja novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili dokumenata, krivotvorenje službenih isprava, kršenje obveze vođenja poslovnih i poslovnih knjiga i pripreme financijskih izvještaja te njihovo krivotvorenje ili uništavanje.