Sudski vještak Tribunala Christian Nielsen: RS bi ojačala priznavanjem genocida, čitava regija bila bi mirnija

Christian Axboe Nielsen, profesor historije na Univerzitetu Aarhus u Danskoj i sudski vještak na Haškom tribunalu u nekoliko slučajeva, uključujući i Radovana Karadžića, kaže da je apsurdno tvrditi da bi Republika Srpska nestala priznanjem genocida u Srebrenici.

– To je potpuno pogrešno shvatanje šta znači priznavanje zločina. Republika Srpska, mislim i Bosna i Hercegovina i čitava regija, bila bi jača i mirnija – kao u slučaju Njemačke – kada bi njeno rukovodstvo priznalo ne samo genocid u Srebrenici nego i druge zločine koje su Vojska i MUP RS počinili tokom rata – ocjenjuje Nielsen.

Problem je, rekao je, tome što se ne samo na Zapadnom Balkanu nego sve više u svijetu fokus stavlja na vlastite žrtve, zanemaruje se vlastita odgovornost za zločin.

– Bojim se da se i na međunarodnom planu vraćamo primitivnom shvatanju historije, prema kojem pre svega političari a i obični ljudi misle da je svrha njenog učenja, zapravo, u tome da se stalno fokusiramo isključivo na ono što je pozitivno za državu i narod – kaže Nielsen dodajući da u tom slučaju nema suočavanja sa prošlošću

– Onda ni u Americi, ni u Danskoj niti na Balkanu nećemo se baviti svojim zločinima nego ćemo uvijek samo MI biti u pravu i da za sve naše probleme ili barem većinu – krivi su naši agresivni i zločesti susjedi. Ako krenemo u tom smjeru onda mislim da se crno piše ne samo bivšoj Jugoslaviji, nego i Evropskoj uniji i drugim dijelovima svijeta – smatra Nielsen.

Upozorio je na ekstremnu retoriku, posebno u Srbiji, “gdje su vlasti u potpunosti dominirale medijskim prostorom na način na kojem bi im pokojni Slobodan Milošević zavidio”. U tom kontekstu promovišući ideju “srpskog sveta”.

– Nije problematično tvrditi da Srbi na Balkanu, u Hrvatskoj, na Kosovu, u Srbiji, i tako dalje – imaju nešto pozitivno zajedničko i da mogu na neki način da to ostvaruju i uživaju u tome. Ali, veoma je teško ne vidjeti nešto negativno u toj priči s obzirom da isti političari koji potenciraju tu priču o “srpskom svetu” veličaju Lazarevića, Mladića, dakle ljude koji su osuđeni za najteže zločine koje su barem djelimično počinili u ime srpstva – ističe Neilsen, piše RSE.

Profesor Nielsen doktorirao je na Univerzitetu Kolumbija stručnjak je za jugoistočnu Europu. Pisao je o vladavini kralja Aleksandra, raspadu Jugoslavije i o Udbinim atentatima na emigrante za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Fokus njegovog istraživanja je djelovanje policije i službi bezbjednosti u socijalističkoj Jugoslaviji.