SVAŠTA! U Panami kada za nekoga žele reći da je “pao s Marsa” kažu “on je u Bosni”

U Panami kada za nekoga žele reći da je izgubljen ili dezorjentisan žargonski kažu da je “u Bosni”, prenosi Klix.

Ovo stoji i u latinoameričkom online rječniku AsiHablamos.com koji objašnjava definiciju termina i sinonime koji se u Panami još koriste.

Daju dvije definicije – jedna je “izgubiti se, zalutati”, a druga “biti dezorjentisan”.

Kao primjer kako ovaj žargon koriste u rečenici navode: “Domaći političari su u Bosni” što objašnjava da se ovaj termin koristi kada se neko izgubljeno ponaša, kao da je “pao s Marsa”.

Sinonimi za “biti u Bosni” su izgubljen (perdido, extraviado) i dezorjentisan (desorientado)

Ovaj termin je naveden i u doktorskom radu iz španske književnosti, odnosno književnosti Paname koji je rađen na Univerzitetu u Leonu.

U dijelu gdje nabraja opći rječnik u Panami, pod tačkom “B”, između ostalih, stoji i “u Bosni” ili “biti u Bosni”.

Zbog čega je to tako i kako je nastao ovaj žargon u Panami zasigurno da bi nam morao objasniti neki panamski leksikolog, no bez obzira na objašnjenje, ova činjenica je i dalje interesantna, a možda i indikativna.