Svi kantoni će dobiti količinu vakcina prema broju stanovnika

Predstavnica Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mia Blažević rekla je da plan vakcinisanja protiv COVID-19 u Federaciji BiH uključuje specifične zadatke i preporuke za vakcinisanje.

Istakla je da su odredili da svaka zdravstvena ustanova treba formirati tim, koji će u skladu s planovima za cijepljenje i popisom ljudi koji su izrazili želju, osigurati sve moguće uslove za prihvat cjepiva i provođenje cijepljenja.

– U domovima zdravlja će to biti timovi porodične medicine kao i liječnici medicine rada. Državne ustanove javnog zdravstva također su odgovorne za formiranje vlastitih skupina kako bi mogle vakcinisati na terenu, tj. u staračkim domovima i ustanovama socijalne skrbi, zajedno s medicinskim skupinama – objasnila je.

Dodala je da su identificirani operativni postupci za distribuciju vakcina sa središnjeg nivoa na mjesta na kojima će se provoditi vakcinisanje i provodit će se prema utvrđenom algoritmu.

“Puno smo se oslanjali na vakcine za koje je potreban superhladnjak, jer nikada u svijetu nije postojala vakcina koje zahtijeva takve uvjete skladištenja”, rekla je.

Naglasila je da će se vakcine distribuirati proporcionalno broju stanovnika te da će svi kantoni dobiti broj vakcina prema populaciji i broju prioritetnih skupina koje utvrđuje Federalni zavod za javno zdravstvo.

Dodala je da su predložili načini provođenja cijepljenja u prvom krugu, da se cijepljenje odvija svakih deset minuta budući da je u pitanju zarazna bolest, te da se na taj način pacijenti ne bi susretali.

– Dužni su informirati sve građane koji pristanu na cijepljenje o sastojcima i neželjenim reakcijama, a provest ćemo i dalju edukaciju o korištenju cjepiva na terenu – zaključila je Blažević.