Svrzina kuća u Sarajevu predstavlja klasičan primjer osmanske arhitekture. Kuću je sagradila ugledna sarajevska porodica Glođo, čiji je član Munib, poznat po borbi za autonomiju Bosne u sklopu Osmanskog carstva. Nakon što je zbog svog djelovanja protjeran, kuća je ženidbenim vezama prenesena u vlasništvo porodice Svrzo. Kuća je skup više zgrada koje čine jedan jedinstveni kompleks. Sastoji se iz slijedećih komponenata: ograda – koja je određivala ulicu i jasno odvajala privatni od javnog prostora, dvorište – koje je bilo obloženo oblim kamenom, radi lakšeg održavanja, šadrvan – česma koja je služila za održavanje higijene prije ulaska u kuću, hajat – prizemlje gdje se okupljala porodica, te divanhana na spratu – koja je bila privatnog karaktera, a korištena uglavnom za odmor i uživanje u pogledu na grad ili prirodu. Kompleks je podijeljen na selamluk – javni dio kuće ili muški dio, i haremluk – ženski dio. Kuća je posjedovala cvjetnjak i povrtnjak a sagrađena je od nepečene cigle i drveta. Svrzina kuća je u nadležnosti Muzeja Sarajeva.