Za razliku od Osmanskog carstva dolaskom Austrougarske 1878. godine, dosta veći akcenat se stavlja na materijalnu u odnosu na duhovnu kulturu. Takva orijentacija se naročito ogledala u školstvu. Škola je služila za razvoj kulta prema Monarhiji. Svako jutro nastava je počinjala pjevanjem himne – carevke, a državni praznici, jubileji članova dinastije i njihove posjete Bosni i Hercegovini u školama su predstavljane tako da bi učenici mogli da ih dožive kao patriotski događaj. U čitankama i općenito u školskoj literaturi snažan motiv je stavljan na veličanje carevske dinastije i samog cara. Cilj toga je bio da se mladi bosanskohercegovački naraštaji što više vežu za Austrougarsku.