Tokom XVIII stoljeća varošica Žepče je bila poznata po bogatim šumama uzvodno od rijeke Bosne u kojima se sjekla građa. Od te građe pravljene su male lađe kojima se plovilo po rijeci Bosni i koje su postale poznate širom Bosanskog ejaleta.

Najveća od tih lađa se zvala bosanska. Ovo zanimanje spominje i austrijski putopisac i zastavnik austrijske vojske, Božić, koji je 1785. godine posjetio i Žepče. Proizvodnja je prestala u vrijeme ukinuća janjičarskog reda 1827. godine, pa se predpostavlja da su vlasnici proizvodnje bili janjičari.