Reformama polovinom XIX stoljeća u Bosni su stvoreni povoljni uvjeti za privredni razvitak ove pokrajine Osmanskog carstva. Trgovački promet je bio u porastu, a trgovinom se bavilo znatno više ljudi nego ranije. Preko Bosne se iz primorskih luka izvozilo širom evropskih država, a pomoću karavana uvezeni proizvodi su se otpremali u unutrašnjost Osmanskog carstva. Na osnovu zabilješke austrijskog Generalnog konzulata u Bosnu su se najviše uvozili luksuzni predmeti i tkanina, dok su iz Bosne izvoženi poljoprivredni proizvodi, žitarice, stoka, stočni proizvodi, koža, vuna, vosak, drvo i rude. Izuzetak je predstavljala jedino šljiva koja skoro uopće nije izvožena u tom periodu, prvenstveno iz razloga što je gotovo sav urod šljive bio preusmjeren u pečenje rakije od ovog proizvoda.