U 20-ak institucija BiH za nepunu godinu posao našlo više od stotinu državnih službenika

Od januara do novembra ove godine u državnim institucijama je zaposleno 117 novih državnih službenika, podaci su Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine koje objavljuje za svaki mjesec.

Podaci za decembar se očekuju u januaru. Radi se o postavljenjima po javnim oglasima.

Vidljivo je da su najviše zapošljavali Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, ali i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a konkurse su objavljivali i IDDEEA, Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Troje je zaposleno u Uredu predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, a tokom godine nekoliko novozaposlenih bilo je i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (takozvanom državnom zatvoru).

Konkursi su objavljivani i za Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Ured za veterinarsvo BiH, Agenciji za lijekove BiH, Fondu za povratak.

Najviše novih državnih službenika bilo je zaposleno u septembru, njih 27, od čega deset u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Samo u julu u Ministarstvo finansija i trezora BiH je zaposleno devet državnih službenika.

Istovremeno su u sindikatima zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine isticali da su u lošijem položaju u odnosu na primanja na nižim nivoima vlasti, te su u martu ove godine ponovo tražili povećanje osnovice za obračun plaća na barem 630 KM zbog teške materijalne situacije zaposlenih. Njihovom zahtjevu nije udovoljeno i Vijeće ministara BiH je osnovicu povećalo na 600 KM.