Ugljanin zatražio da zahtjevi za izdavanje dokumenata u Srbiji budu i na bosanskom jeziku

Predsjednik Sandžačke Stranke demokratske akcije Sulejman Ugljanin zatražio je od srbijanskog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da na popis uvrsti i bosanski jezik kako bi prenio zahtjeve za ličnih osobnih dokumenata.

Tako će Bošnjaci u Srbiji imati zakonsko pravo izdavanja ličnih dokumenata na materinjem jeziku i latinici, rekao je Ugljanin na konferenciji za novinare.

“Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu ličnih dokumenata, u softverskom sistemu za unos podataka, u ponudi jezika ne postoji bosanski jezik i latinično pismo, nego je recimo jedna od ponuda srpski jezik i latinično pismo. Dakle, sam obrazac ne prihvata bosanski jezik, iako u članu 9. Zakona o ličnoj karti piše da se obrazac ovog dokumenta štampa i na jeziku i pismu nacionalne manjine”, rekao je Ugljanin.

On je rekao da su do prije nekoliko godina građani ručno popunjavali prijavnicu za izdavanje ličnih dokumenata, ali da su modernizacijom i razvojem kompjuterskog sistema u Srbiji dostupni svi manjinski jezici osim bosanskog.

Ugljanin je pozvao Bošnjake da zahtijevaju izdavanje ličnih dokumenata na bosanskom i latiničnom pismu i da inzistiraju na ostvarivanju svojih prava.

“Tako ćemo sačuvati svoj identitet i ostvariti svoja prava. Ovo pravo nam je garantovano ustavnim načelima, Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, kao i Dejtonskim sporazumom”, rekao je Ugljanin, prenosi Beta.