Ustavni sud FBiH poništio izmjene Zakona: Fortina vlada neustavna?

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona i djelokruga organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo neustavan, prenosi Faktor.

Radi se o zakonu na osnovu kojeg je formirana Vlada KS na čelu sa Edinom Fortom, tačnije na osnovu kojeg su ukinuta pojedina ministarstva u Kantonu Sarajevo, a osnovana druga. Većina u Skupštini KS je Zakon izglasala 17. decembra, kad im se jako žurilo, pa je on stupio na snagu već 18. decembra. Vlada na čelu s Fortom imenovana je 5. januara 2021.

Utvrđuje se da Zakon, navodi se u odluci Ustavnog suda FBiH, nije saglasan sa Ustavom Federacije BiH, jer postupak njegovog donošenja nije proveden u skladu sa Poslovnikom Skupštine KS.

Ocjenu ustavnosti postupka donošenja Zakona tražio je premijer Federacije Fadil Novalić.

Novalić je tada tražio odonošenje privjeremene mjere kojom bi se privremeno obustavila primjena Zakona.

Kao što je poznato, Vlada KS je formirana i to sa dva ministarstva koja se tiču obrazovanja umjesto jednog do tada. Tako KS sada ima Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade na čelu s ministricom Melikom Husić-Mehmedović (prijedlog samostalnih zastupnika) te Ministarstvo za odgoj i obrazovanje na čijem je čelu Naida Hota-Muminović (Narod i pravda).

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kako se nekada zvalo, spojeno je sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture. Pa sada dva u jedan se zove Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na čijem čelu je Enver Hadžiahmetović (Narod i pravda).

Ovo je samo jedna u nizu odluka Ustavnog suda koja je pravni šamar Fortinoj vladi, kako onoj prvoj, tako i sadašnjoj.

Zastupnici opozicije, tačnije SDA, u više navrata su u skupštinskim klupama upozoravali da ovakav način izmjene Zakona nije u skladu sa procedurama i da će se “Četvorka” suočiti sa posljedicama svojih odluka.