U povelji kralja Tvrtka I Kotromanića iz 1380. godine, nabrojane su oblasti koje je tada obuhvatala Bosna: Bosnu (u užem smislu), Primorje, Humske zemlje, Donje Krajeve, Zapadne Strane, Usoru, Soli, Podrinje. Granica Tvrtkove države išla je od rijeke Zrmanje hrvatsko – dalmatinskom obalom (obuhvatajući i ostrva Brač, Hvar, Korčulu, Pelješac i Mljet) do Kotora i novoosnovanog grada Novog, istočnom granicom Travunija i Zahumlje (obuhvatajući izvorna područja Pive, Tare i Drine, Mileševo i Dobrun), Drinom sve do ušća u Savu, Savom sve do blizu ušća Vrbasa u Savu granicom Vrbaske, Sanske, Mrenske i većim dijelom Dubičke župe. Prema mišljenju historičara Đorđa Pejanovića tadašnja Bosna je obuhvatala prostor od oko 58 500 km2 a na njezinom teritoriju je živjelo oko 1 600 000 stanovnika.