VELIKA BRITANIJA POTVRDILA: “Na snazi ostaje režim sankcija protiv bh. političara”

Promovisanje poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine;

Iako prelazni period britanskog izlaska iz EU završava krajem ove godine, vlada ovog kraljevstva je saopćila da režim sankcija prema BiH, koji je usvojen na nivou EU, ostaje na snazi u sklopu britanskog zakonodavstva, bez obzira na Brexit.

Vlada Velike Britanije je usvojila Propis o sankcijama identičan onome usvojenom na nivou EU a koji ima za cilj obezbjediti neometanu primjenu mjera prema državama na EU spisku.

Kako je navedeno na web stranici vlade, mjere imaju za cilj:

Promovisanje poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine;

Promovisanje mira, stabilnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine;

Poticanje poštivanja i provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Britanska vlada dodaje da će se navedeni propis primjenjivati od momenta prestanka važenja Europskog propisa – 31. decembra 2020, u 23 sati.

slobodna-bosna.ba