Vlada FBiH najavljuje “obračun” sa odlaskom stanovništva: Sprema se nova Demografska strategija

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH.

Demografskom strategijom definirat će se strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u FBiH, s posebnim fokusom na pitanja iseljavanja stanovništva u druge zemlje, niske stope nataliteta, starenja stanovništva i druga pitanja od značaja za promjene u demografskoj strukturi stanovništva.

– Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Demografske strategije kojom će se na sistematičan i sveobuhvatan način pristupiti rješavanju ovog problema na području cijele Federacije BiH. U procesu će se primjenjivati ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, a to su otvoreni model koordiniranja, ravnopravnost spolova, horizontalno i vertikalno koordiniranje svih nivoa vlasti u Federaciji, partnerstvo, te javnost i transparentnost, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Nositelj izrade sektorske strategije je Vlada FBiH putem posebne radne grupe za izradu Demografske strategije.

– U Odluci se utvrđuje da se u izradu i finaliziranje Demografske strategije kroz proces javnih konsultacija, uključuju svi relevantni federalni i kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave preko Saveza općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i nevladine organizacije. Finansijska sredstva za izradu Demografske strategije osiguravaju se iz donatorskih sredstava, dodaje se u saopćenju.

Nacrt ove strategije dostavit će se do 31. marta 2024. godine na dalje postupanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.