Vlada RS podržala Zakon: Ko vrijeđa RS ide u zatvor

Na današnjoj 27. posebnoj sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Mišljenje na Prijedlog zakona dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske smatra da je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Republike Srpske u skladu s Ustavom, pravnim poretkom Republike Srpske i pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske te da se isti može uputiti u dalju proceduru, prenose NN.

Takođe, Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Кrivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku.

Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS, koji su lideri parlamentarnih stranaka u RS-u dogovorili na sastanku sastoji se od ovih tačaka:

– Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

– Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

– Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

– Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do 15 godina.