Vukanović izbačen sa sjednice NSRS-a jer je pitao za namještanje posla: Kako je povezan Igor Dodik?

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović izbačen je sa današnje sjednice.

Vukanović je, naime, danas postavio pitanje ministru privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Vojinu Mitroviću nazivajući ga “ministrom za Prointer”, prenosi Faktor.

– Tiče se sramnog i mafijaškog posla namještanja za Normalab. To je firma u vlasništvu Branke Lišević, člana uprave grupacije Prointer i Infinity grupe, u kojoj je nekakav savjetnik i konsultant Igor Dodik i koji je dobio više od 200 miliona poslova. Da ne bi Prointer providno sve dobijao poslove, Vi ste gospodine Mitroviću prenijeli nadležnost, kao Srbin i patriota, sa RS-a na BiH jer ste prihvatili Pravilnik instituta za metrologiju BiH da se vrši baždarenje ili nekakva verifikacija medicinskih uređaja. I dali ste posao, sve namještate firmi Normalab u vlasništvu ove Branke Lišević – govorio je Vukanović nakon čega je prekinut.

Mitrović je potom odgovorio na njegovo pitanje.

– Ova oblast je ostala neuređena nakon donošenja Zakona o standardizaciji metrologije mislim 2004. godine na nivou BiH. Donošenjem Zakona o o metrologiji i standardizaciji stvoreni su uvjeti da se ova oblast u metrologiji, a tiče se medicinskih elektronskih uređaja uvede u oblast kontorle ispravnosti samih uređaja – započinje Mitrović.

ad
Dodaje kako on ne zna zašto to do sada nije urađeno.

– Ali da imam bilo kakvo saznanje o vlasniku te firme koja će to vršiti i koja to vrši, zaista nemam. Ono što je propisano, propisano je da akreditovane laboratorije moraju ispunjavati određene uvjete i sve one laboratorije koje budu ispunjavale uvjete koji su propisani zakonskim ili podzakonskim aktima mogu vršiti provjeru ispravnosti elektronskih mejrnih uređaja.

Na Vama će biti da provjerite da li je bilo podnošenja novih zahtjeva određenih privrednih subjekata u vezi s akreditacijom kako bi se stvorili uvjeti da pristupe kontroli samih mjernih uređaja. Mi nemamo pravo, Zavod za metrologiju i standardizaciju ima obavezu da propiše opće uvjete, a ko će to raditi zavisi od onoga ko ima interesa, a interes je zaštita života i zdravlja ljudi – naveo je Mitrović.

Sjednicom je predsjedavala SNSD-ova Anja Ljubojević koja je Vukanovića opomenula prije obraćanja.

– Upozoravam Vas da ne radite ono što se maloprije radili, da dajete kvalifikacije “mafijaški”, ovakvi, onakvi i da licitirate imenima ovdje – kazala je ona.

Vukanović je istakao kako on nikog ne vrijeđa, već da govori kako je to “mafijaški posao”.

– Dobit će posao firma Normalab vlasnice Branke Lišević koja ima jednog zaposlenog. Kako smo 20 godina vadili krv ako nije bilo ovog Pravilnika Vojina Mitrovića? Koga pravite budalama? Hoćete da uzmete svakoj zdravstvenoj ustanovi nekoliko miliona maraka? Firma ima jednog zaposlenog i vršit će u svakoj bolnici, domu zdravlja i privatnoj laboratoriji baždarenje instrumenata? On je poznat kao kriminalac koji je napravio sličan pravilnik u Vijeću ministara – govori Vukanović.

Ljubojević ga je ponovo prekinula te mu je i utišan je mikrofon, ali Vukanović nije prestao govoriti, ali se nije moglo tačno razaznati šta je rekao.

Ubrzo mu je izrečena mejra udaljenja sa sjednice zbog “bezobrazluka i ovakvog ponašanja”.