Slavno mjesto Teočak i njegova okolica pružili su nadljudski otpor agresoru u vrijeme posljednjih ratnih dešavanja. Nakon pada Bijeljine rat se prenio i na prostor općine Ugljevik, odnosno Teočaka. Grupa boraca na čelu sa legendarnim komandantom i herojem odbrambeno – oslobodilačkog rata, Hajrudinom Mešićem, počinje sa organizacijom otpora. U toj organizaciji svoje mjesto će zauzeti i jedna žena, Fatima Đedović.

Obzirom da je završila srednju medicinsku školu postat će zdravstveni radnik 1. teočanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pripadnik ARBiH je postala 3. marta 1992. godine, sa nepunih dvadeset godina i svoju časnu ulogu će vršiti sve do 22. aprila 1996. godine kada je demobilizirana. Na prostoru Vitnice je vršila herojski napor u sakupljanju sanitetskog materijala i lijekova za ranjene pripadnike ARBiH.

Formirala je i privremenu ambulantnu stanicu u kojoj je boravila sve do dolaska jedinica na prostor Teočaka. Formiranjem Općinskog štaba Teočak postavljena je na mjesto referenta sanitetske službe Općine Teočak. Po osnutku 255. slavne brigade iz Teočaka, postavljena je na mjesto medicinskog tehničara u Logističkoj četi brigade.

Učestvovala je zajedno sa svojim saborcima u sprječavanju neprijateljskih ofanziva na Teočak: “Čekić i nakovanj”, “Drina 93” i “Trokut”, a potom i u borbama za oslobođenje putne komunikacije Teočak – Sapna – Kalesija – Tuzla, te u diverzantskim akcijama na Majevici, Banj Brdu i za kontrolu brane Sniježnica. Učestvuje i u pokušaju “probijanja” koridora prema Kamenici u oktobru 1992. godine kada gine i kapetan Hajro. Danas živi i radi u Teočaku.