Na mezarju podno Huma pokošen ljiljan. Usnula lijepa mlada glava. Lahka ti zemlja bosanska Mustafa jarane, brate. Sine ljiljane. Još mladi smijeh čujem Podhumom se razliježe, među trešnjama u Narijama, među kestenima na Dubcu, na Bari kraj Neretvice. Majka Ziba ne zadrhta ni glasom, ni rukama. Avgusta devedeset četvrte objema “ljiljan zlatni” srčano prima. Starica čvrsta, lijepa majka, neobično mladim glasom kaže “Hvala vam kad se sjećate moga Mustafe, u borbi se mora i ginuti”. Ne kaže više ništa, šutnjom skriva bol i kazuje mnogo: ponos, hrabrost, mudru misao, koju od nje i rahmetli mu oca Adila, Mustafa naslijedi. Mjesec dana prije pogibije u decembru devedeset druge, cijelu noć nas dvojica, o svačemu. Mladić dječačkog izraza lica sa glavom mudre starine. Neobično jasna i duboka misao. Govorio je “Bosna je zemlja svih njenih stanovnika, takva mora biti i njena Armija”. Poštovao je svakog čovjeka. Pljačke pojedinih naoružanih grupica i maltretiranje civila osuđivao je javno. Samo poštena borba, muška, viteška, jasni ciljevi, najbolji ispred nas i pobjeda je zagarantovana. Drugačije ne može biti. Kad tad Bosna i Hercegovina će biti jedna zemlja. Bio je plemenita duša.

Ahmići su uvijek davali borce za pravdu. Otac Adil ubrajao se među najsnažnije ljude u Klisu. Mustafa je bio sitan ali hrabar za desetoricu. Kao dijete bio je neobično čvrst, snalažljiv i borben, kao pravi diverzant. Rođen je 1965. godine. U Armiju Republike Bosne i Hercegovine dobrovoljno stupa od samog početka rata, u prvom stroju Klisa i cijelog ovoga kraja, na Mehinoj ravni ispod Huma 15. marta 1992. Sa jaranima je na skrovitim mjestima kraj Neretvice ili među trešnjama od grupica hrabrih, zajedno sa legendama Klisa i Bosne Seidom, Adisom, Muharemom ostalima stvarao ARBiH. Nije se oženio. Gdje god je najteže i najopasnije govorio je: “Ja ću, vi imate djecu.” I stizao je na najteža mjesta, na najteže pravce. Gdje je borba tu je Mustafa. Deblokada Sarajeva, kažu sprema se. Mustafa naravno dobrovoljac. Mustafa Ahmić, podhumska legenda, srcem i dušom, uz bećarac, na kamionu, krenuo je sa svojim Klišanima da oslobodi glavni grad. Na Trebeviću zločinci presjekoše jednu mladost. Poginuo je u toku operacije deblokade Sarajeva, poznate kao “Koverat”. Jurišao je Mustafa na agresorske položaje, želi mir i rad, volio pravdu i istinu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu. I mnogi od nas će možda poginuti, ali Bosna i Hercegovina će biti sobodna Mustafa brate i prijatelju. Novi ljiljani cvjetaju i rastu u našoj Dolini Neretvice, našem Klisu.

IZVOR: M.Č, časopis “Bošnjak”, avgust 1994. godine