Zagrebački profesor pita Milanovića: Zašto Hrvati u BiH ne bi bili manjina?

Profesor Dejan Jović s Fakulteta političkih nauka u Zagrebu komentirao je posjet hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini.

Jović smatra da Milanović nije vodio računa prilikom odabira datuma svog posjeta našoj zemlji.

– Danas je čak išao i korak dalje i rekao da će ubuduće stavljati veto na takve i slične rezolucija. Posjet je započeo na dan koji nije najbolji. Vidljivo je da je možda i sam bio iznenađen tim reakcijama. Nisam siguran je li vodio računa o tome na koji dan ide tamo. Od svih dana u godini taj dan je najnezgodniji za bilo kakvu političku poruku u BiH, koja nije povezana sa Srebrenicom, rekao je Jović.

Smatra da se Milanović, tokom posjete Mostaru, zapetljao u čvor sa svojom izjavom.

– To je ono što je rekao na Sveučilištu u Mostaru, a odnosi se na koncept konstitutivnih naroda i manjina. Tu se predsjednik Milanović zavezao u čvor. On je govorio o primjeru Hrvatske kad je objašnjava kako se može regulirati predstavljanje etničkih zajednica, istakao je on.

Hrvatski profesor smatra da treba konkretno gledati na to koji su benefiti od statusa konstitutivnih naroda, kada su u pitanju Hrvati u BiH, a za koji se toliko zalaže predsjednik Milanović.

– Meni se, naime, čini da mi imamo jednu vrstu dogmatizma kad se govori o tome. Kao da status manjine nužno znači gubitak prava. U BiH izgleda predsjednik Milanović smatra da to što su Hrvati konstitutivni, svejedno ništa ne znači. Tj. da im osim simbolički, ne omogućuje razinu zaštite i slobode i prava, čak ni onu koju imaju manjine, kaže Jović.

Profesor Jović ističe da konstitutivnost ne jamči puno bolja prava, ako ih uopće ima, u odnosu na status manjine.

– Ne bi li možda bilo bolje za pripadnike tog naroda da uđu u okvir europskog i globalnog zakonodavstva o manjinskoj zaštiti koji je prilično jasan i koji svima nešto znači u Europi za razliku od konstitutivnih naroda koji mnogima ništa ne znači i potpuno su zbunjeni što on zapravo znači. Simbolički gledano, predsjednik Milanović je u pravu kad kaže da je to degradacija, kazao je on, gostujući na N1 televiziji.

Profesor Jović objasnio je svoju teoriju konstitutivnosti i manjina na primjeru Srba u Hrvatskoj.

– Koja su prava izgubili time što nisu konstitutivni narod? Ja bih rekao vrlo malo. Što su dobili? Dobili su kroz manjinsku europsku zaštitu pravo na direktno predstavljanje u parlamentu i ne samo u parlamentu, nego u svim nivoima vlasti. Dobili su pravo na korištenje svog jezika u obrazovanju, kojeg kao takvog nisu ostvarivali do kraja na taj način. Na svoju kulturu – obnovljena je Prosvjeta, napravljen je SNV, napravljeno je zajedničko Vijeće općina i došlo je do internacionalizacije toga manjinskog pitanja. Čak u jednom trenutku u Hrvatskoj je ustav, odnosno ustavni zakon predviđao teritorijalnu autonomiju u kotarevima Glina i Knin, rekao je Jović.

Poručuje da je opravdano pitanje da li gubitak konstitutivnosti donosi gubitak nekih prava ili samo gubitak statusa.

– I to je pitanje predsjednik Milanović otvorio. Nisam siguran da ga je htio otvoriti, ali je on bio sam taj koji je ponudio hrvatski model kao dobar, zaključio je Jović.