Jedne prilike je osmanski namjesnik u Bosni Ali paša Derendelija (1813 – 1815) došao u Travnik kako bi pokazao svoju snagu i veličinu. Da bi se pokazao višim u očima Bošnjaka naredio je, da mu dovedu tri najveća zločinca iz tamnice u namjeri da ih pogubi na divanu. Kada su ih doveli pred njega i kada je prvog upitao ko je i odakle je, ovaj mu je odgovorio: “Ja sam Derendelija, sin tog’ i tog'”. Pošto je uistinu bio njegov zemljak, nije dao dozvolu da ga smaknu nego ga je oslobodio. Kada je drugog upitao i kada se se ispostavilo da je i on njegov zemljak, i njega je oslobodio. Onaj treći se slučajno desio Arap, pa čuvši kako se ona dvojica spasiše na pitanje odakle su, htio je i on reći Derendelija, ali kao Arap, nije mogao izgovoriti pravo, pa povika: “Tereleli, Tereleli – gospodine”. Na to se paša nasmija i njemu oprosti.