Vidovdanski ustav Kraljevine SHS i borba za položaj BiH u njemu

Vidovdanski ustav Kraljevine SHS i borba za položaj BiH u njemu

Ulazak Bosne i Hercegovine u sastav prve južnoslavenske države 1918. godine, doveo je našu domovinu u status "kolača" kojeg je svaka strana, i srpska...
Benjamin Kalaj

Kalajeva nacionalna politika – plan integralnog bošnjaštva (tri vjere jedan narod)

Godine 1882. na mjesto zajedničkog ministra finansija Austrougarske za Bosnu i Hercegovinu biva postavljen Benjamin Kalaj - političar i historičar mađarskog porijekla i vrstan...

Avarski utjecaj na etnos današnjih stanovnika Bosne i Hercegovine

Do slavenskog naseljavanja prostora Bosne i Huma ilirski etnos je imao milenijum i pol kontinuiteta na našim prostorima. Iliri u formirali jak plemenski savez...
Ašikovanje i ljubavi život tokom austrougarske uprave

Ašikovanje i ljubavi život tokom austrougarske uprave

Ašikovanje se smatralo krunom momačkog i djevojačkog života. Jedan od karakterističnih običaja bio je da se najčešće petkom u većem broju odlazi na teferić,...

Bosna između Gota i Slavena – središte kraljevstva Slavena u Bosni

"Libellus Gothorum" predstavlja jedini historijski izvor o događajima nakon doseljavanja Gota, između 537. i 538. godine, na prostore rimske provincije Dalmacije, u čiji prostor...

Način odijevanja drevnih stanovnika Bosne i Hercegovine – Ilira

Tek sa razvitkom likovne umjetnosti kod Ilira, između VI i V stoljeća p.n.e, imamo prve prikaze Ilira obučenih u narodnu nošnju. Sve do tog...