ZASTUPNICI NE ŽELE POBOLJŠANJE EKONOMIJE! Tzv. “Aprilski paket” vraćen komisiji, pokrenuta procedura za smanjenje PDV-a!

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su na kraju sjednice odbili nekoliko inicijativa koje su bile usmjerene na poboljšanje ekonomske situacije u BiH kao i ubrzanje reformi.

Zastupnici nisu odobrili negativno mišljenje Ustava i pravnog odbora o amandmanu Ustava Bosne i Hercegovine koji je predložio Klub Socijaldemokratske partije, u osnovi “Aprilski paket” kojim bi se ojačala ulogu parlamenta te uvelika funkcija Predsjednika i premijera.

Nakon takvog glasovanja, odbor je nadležan za izradu novih prijedloga na amandmane.
Drugo negativno mišljenje Odbora za izmjene zakona o zaštiti potrošača u BiH, čiji su predlagači HDZ-ove saborske zastupnice Borjana Krišto i Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, dakle nije prihvaćen, čime je obustavljena zakonodavna radnja.

Prihvaćeno je Godišnje izvješće o reviziji ključnih nalaza i preporuka za 2019. godinu, kao i izvještaji Ureda za reviziju BiH o financijskim revizijama 74 institucije u BiH u prethodnoj godini.

Zastupnici su pak prihvatili izvještaje o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH te o zračenju i nuklearnoj sigurnosti i bez fizičke podrške ali nije bilo podrške iz  Republike Srpske za izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH iz prošle godine.

Nije bilo dovoljne podrške iz Republike Srpske za niz parlamentarnih inicijativa, neke vezane za pravo istraživanja nacionalne ciljne skupine, izmjenu Zakona o državljanstvu i obilježavanje 23. avgusta kao “Dana sjećanja na žrtve totalitarnih i totalitarnih režima”.

Usvojena je inicijativa predstavnika Demokratske napredne stranke Mire Pekić i Branislava Borenovića, kojom je Zastupnički dom zatražio od Vijeća ministara BiH da pripremi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu u roku od trideset dana.

Cilj je smanjiti stopu poreza na dodanu vrijednost na sve usluge u turizmu, ugostiteljstvu i prijevozu putnika sa 17 na 5%. Stopa PDV-a od 5% na putovanja, prehranu i prijevoz putnika bit će na snazi ​​do 31. decembra 2022.

Ne postoji niti većina podržavajućih subjekata koji trebaju pripremu projekte nacrta Zakona o korištenju i raspolaganju vojnim nekretninama, ali je donesena inicijativa koja zahtijeva ažurirane informacije o situaciji u BiH o pandemiji koronavirusa, od dopredsjednika Doma Denisa Zvizdića.

Podržana je i njegova inicijativa tražeći od Vijeća ministara da pripremi i podnese parlamentarnom postupku nacrt novog zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima u BiH radi usklađivanja ovog propisa s novim propisima Europske unije i na polju međunarodnog prometa i nabave lijekova i medicinske opreme pogodne za trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Prihvaćena je i inicijativa Zvizdića, koja nalaže Vijeću ministara BiH da pripremi i preda parlamentarnom postupku posebno Prijedlog zakona o sprečavanju ilegalnog govora mržnje na Internetu.

Njegove inicijative nisu odobrene, zbog nedostatka institucionalne podrške, za pripremu nacrta okvirnog zakona BiH o zaštiti okoliša, razvoju i korištenju prirodnih resursa kao i nacrt Okvirnog zakona BiH o prostornom planiranju za razdoblje 2020 do 2040. godine.

I priprema Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH za najnoviji popis stanovništva koji će se izvršiti 2023. godine. Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH završila je ratifikacijom niza međunarodnih sporazuma.