U jutarnjim satima 22. septembra 1992. godine oko 300 pripadnika 2. romanijske brigade iz sastava Sarajevsko – romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, izvršilo je napad na selo Novoseoci u općini Sokolac, istočno od Sarajeva, prilikom čega je ubijeno 45 civila bošnjačke nacionalnosti. Pripadnici VRS su opkolili selo u koncentričnim krugovima, kako iz njega ne bi uspio niko izaći, nakon čega su u njega ušli kamioni natovareni oružjem i eksplozivom. Nakon što je selo palo, srpska vojska je pred seoskom džamijom postrojila sve muškarce i dječake, starosne dobi od 14 do 68 godina i likvidirala ih na licu mjesta. Žene i djeca su autobusima transportovali na slobodni teritorij kod Sarajeva. Nakon što su počinili masakr minirali su džamiju i srušili je.

Ostaci tijela ubijenih pronađeni su 8. septembra 2000. godine, nakon osmogodišnje potrage porodica žrtava. Tijela su pronađena u općinskoj deponiji Ivan Polje. Na osnovu forenzičkih nalaza ustanovljeno je da su ubijeni zasuti mecima iz automatskih pušaka, a mnogobrojnim su pucali i u potiljak. Treba naglasiti da su se mještani Novoseoca obavezali na lojalnost srpskim vlastima smatrajući da će time biti sigurni.