Zvizdić objasnio kako stvari stoje: “Koalicija za Mostar i Bh. blok imaju 18 vijećnika i kreću u formiranje vlasti”

Konačne rezultate izbora u Mostaru ćemo znati 20.januara 2021. godine. Poslije toga slijedi faza njihove implementacije, kazao je Potredsjednik SDA i koordinator ove stranke za Mostar Denis Zvizdić. Zvizdić je rekao kako je sve jasnije da će Koalicija za Mostar i BH Blok imati 18 vijećnika što je sasvim dovoljno za izbor novog Gradonačelnika Mostara koji će biti sinonim jedinstvenog, prosperitetnog i evropskog grada. Kako bi taj ključni cilj bio uspješno ostvaren smatra bitnim da se u procesima koji slijede predstavnici probosanskih politika, koalicija i blokova pridržavaju sljedećih principa:

– da ostanu posvećeni proklamovanoj viziji Mostara kao jedinstvenog, multietničkog, antifašističkog, modernog, evropskog i prosperitetnog grada;

– da Koalicija za Mostar i BH blok, na bazi promoviranih i vrlo sličnih izbornih programa, što prije pristupe definiraju zajedničkih programskih načela i javnih politika, kao i konkretnih planova, mjera i projekata koji će biti strateški i stručni okvir za izradu “Vizije razvoja Mostara ‘20 -‘24.”, kao potpuno integrisanog društvenog, ekonomskog, investicionog, obrazovnog, kulturnog, sportskog i duhovnog regionalnog centra i prostora ugodnog življenja, jednakih šansi i unosnog poslovanja;

– da se prestane sa kontraproduktivnim i neutemeljenim licitiranjem sa imenima kandidata za gradonačelnika, jer dogovoru o bilo kakvim kadrovskim rješenjima moraju prethoditi usaglašeni programski ciljevi i jedinstven nastup probosanskih politika;

– da Koalicija za Mostar i BH Blok odnosno, sve probosanske političke opcije koje imaju vijećnike u GV Mostara, čvrsto ostanu na stanovištu da neće poduzimati aktivnosti ili donositi odluke kojima bi iznevjerile predizborna obećanja i očekivanja građana koji su im dali povjerenje;

– da će Koalicija za Mostar i BH Blok u implementaciji izbornih rezultata poštovati demokratsku praksu i politički bonton, odnosno da će personalni rezultat, kredibilnost, stručnost i iskustvo biti opredjeljujući kriteriji za izbor gradonačelnika.