Zvizdić: Predizborni skup SNSD-a u Banjoj Luci je sloboda(n) pad u ništavilo i novo bezakonje

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić oglasio se na svom Facebook profilu povodom ovosedmičnog SNSD-ovog skupa u Banjoj Luci, a za kojeg je Zvizdić rekao da je to samo: ” Sloboda(n) pad u ništavilo i novo bezakonje”

Zvizdićev status na Facebooku prenosimo u cjelosti:

“Da ponovimo lekcije o državnoj imovini kako bi ih naučili ostrašćeni manipulatori iz SNSD-a i njegovih satelita, koji po starom hegemonističkom refleksu, izvrtanjem činjenica, ponavljanjem laži i bestidnim političkim podvalama nastoje oteti državnu imovinu.

Dakle, u skladu sa objavljenim izmjenama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (Službeni list BiH br. 22/22), državna imovina je:

1. Sva nepokretna imovina koja je državi Bosni i Hercegovini pripala po Sporazumu o pitanjima sukcesije;

2. Sva nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

3. Poljoprivredno zemljište u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH br. U-8/19;

4. Rijeke, šume i šumsko zemljište u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21.

Osim toga, sada imamo zakonsku definiciju u članu 2. stav (1) predmetnog zakona gdje jasno stoji da ‘Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo Bosna i Hercegovina, KAO NJEN TITULAR’.

S tim u vezi, važno je da sva pravna i fizička lica znaju da svi koji bilo gdje u BiH u Zemljišne knjige na navedenoj imovini upišu vlasništvo bilo kome drugom osim državi Bosni i Hercegovini, vrše klasičnu zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, krše zakon i mogu biti krivično gonjeni i kažnjeni, jer je Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, do usvajanja Zakona o državnoj imovini BiH, obavezujući za sve na cijeloj teritoriji BiH, bez izuzetka. Također, Ustavni sud BiH, čije odluke su konačne i obavezujuće, je donio više jasnih odluka, a neprovođenje odluke Ustavnog suda BiH je krivično djelo prema bh zakonodavstvu.

Na kraju, jedno vazno podsjećanje za sve građane BiH, pravne subjekte, vjerske zajednice i kulturne i obrazovne ustanove, itd, zašto državna imovina mora biti sačuvana do konačnog rješenja u vezi sa denacionalizacijom i restitucijom:

Naime, u državnu imovinu ulazi i tzv. restituciona masa, a Ustavni sud BiH je zauzeo stajalište da kroz pitanje državne imovine treba riješiti i pitanje restitucije, odnosno denacionalizacije. To je obaveza koju moramo završiti i na našem EU putu.

BiH i Albanija su jedine zemlje Zapadnog Balkana koje nemaju riješeno pitanje restitucije i denacionalizacije.

Dakle, do usvajanja Zakona o državnoj imovini koji je u isključivoj nadležnosti Parlamentarne Skupštine BIH, ista od strane nižih nivoa vlasti ne smije biti knjižena, založena, prodata ili poklonjena “stranački povezanim osobama” ili vlasnicima sumnjivog kapitala u BiH ili van nje, a što je očita namjera aktuelne vlasti u bh entitetu RS.