Iako je u godinama nakon Drugog svjetskog rata došlo do određenog poboljšanja u sferi ekonomije, Bosna i Hercegovina nije uživala ravnopravan status u jugoslavenskom federativnom sistemu. Zbog moguće sovjetske invazije Tito je odlučio smjestiti tvornice oružja i drugu strateški važnu opremu u nedostupne dijelove BiH. Kako je takva inicijativa propala naš prostor je ostao u totalnoj izolaciji od tržišta, prometnica i kvalifikovane radne snage. Tokom pedesetih i šezdesetih godina XX stoljeća BiH je, prema ostalim dijelovima Jugoslavije, stagnirala i zaostajala, tako da je društveni proizvod po glavi stanovnika pao sa 79% od jugoslavenskog prosjeka 1953. godine na 75% 1957. godine, i na 69% 1965. godine. Godine 1961. veći dio BiH službeno je proglašen privredno nerazvijenim. Od svih jugoslavenskih republika BiH je imala najnižu stopu ekonomskog razvoja za period cijelog razdoblja od 1952. do 1968. godine. Nacionalni dohodak BiH, koji je 1947. godine bio za 20% niži od jugoslavenskog prosjeka, pao je do 1967. godine na 38% ispod jugoslavenskog. Stanje se nije poboljšalo niti u narednom periodu.