vrčIliri su bili prepoznatljivi po proizvodnji raznih vrsta vina i piva, naročito medovine i piva od ječma koje su zvani sabaia. Ilirski kralj Gencije bio je pijan i dan i noć, a njegov predhodnik na ilirskom prijestolju Agron, umro je nakon što se opio i zbog toga dobio pleuritis. Interesantan je podatak i da su Kelti porazili ilirsko pleme Ardijejce, tako što su ih namamili na gozbu uz obilje alkohola, a potom pijane ubili. Grčki pisac Teopomp, bilježi prikaz ilirskih pijanki: “Sjedali su da piju i kako su pili tako su sve više opuštali svoje pojase. Potpuno pijane vodile su ih kući njihove žene koje su i same sudjelovale u tim terevenkama”.