Na crnoj listi firma sa kojom je i Ministarstvo prometa i komunikacija potpisalo ugovor: Oglasio se Forto

Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, pozdravio je aktivnosti Ureda za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija (OFAC) u cilju sprečavanja kršenja ili aktivnosti koje predstavljaju prijetnju provođenju Dejtonskog sporazuma, a naročito s cilju sprečavanja koruptivnog djelovanja.

Među ukupno sedam firmi iz BiH koje su jučer dodate na OFAC-ovu listu sankcioniranih je i Sirius 2010 – nositelj Konzorcija koji je na osnovu međunarodnog tendera izabran za provođenje druge faze digitalizacije RTV signala, čija je vrijednost 25,8 miliona KM bez PDV-a.

S obzirom na novonastale okolnosti, Forto je Komisiji za praćenje provođenja projekta digitalizacije naložio da se dostavi izjašnjenje Konzorcija o tome da li je u skladu sa potpisanim Ugovorom u stanju realizirati opće i posebne uvjete uz tenderske dokumentacije te da sačine cjelovit izvještaj o provođenju projekta. O detaljima ovog izvještaja, sa mišljenjima relevantnih institucija, bit će informirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Ugovor sa Konzorcijem kojeg čine Sirius 2010 iz Banje Luke i Odašiljači i veze iz Zagreba, potpisan je u januaru ove godine na osnovu tendera koji je raspisan u mandatu prethodnog Vijeća ministara BiH sredinom 2022. godine i na koji su pristigle samo dvije prijave.

Na prijedlog Komisije za provođenje javne nabavke za digitalni prijenos i emitiranje, u julu prošle godine donesena je Odluka o jedinom kvalificiranom ponuđaču – Konzorciju koji predvodi Sirius 2010.

Nakon što su konačne akte donijeli Ured za razmatranje žalbi BiH i Sud BiH te na osnovu pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva BiH, potpisan je ugovor sa Konzorcijem koji predvodi Sirius 2010.

– Prethodni pokušaj provođenja javne nabavke za digitalizaciju RTV signala propao je 2017. godine kada na javni poziv nije zaprimljena nijedna kvalificirana ponuda. Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Ženevskog sporazuma preuzela obavezu da do juna 2015. godine ugasi analogni televizijski signal i trenutno je jedina u Evropi koja nije okončala proces digitalizacije RTV signala, saopćeno je iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.